Apple’ın Gelecek Öngörüsü -1988

Aşağıdaki web sitesinde bulduğum bu videonun 1988 yılında Apple tarafından yapıldığı söyleniyor. Adamların vizyonu o zamandan belliymiş ve bugün iPhone 4s’in Siri’si ve iPad ile bu videoyu gerçekleştirmiş durumdalar. Yani belki henüz tam anlamıyla değil ama hedeflerine doğru adım adım ilerledikleri tartışılmaz bir gerçek.

 

Kaynak: http://gerger.co/yalimslodge/2011/11/03/apples-strategy-leaked-in-a-video-from-1988/

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: